(Nederlands) Doel van Christine

Waar staat Christine voor, waar gaat zij voor?
Christine’s leitmotiv is de overtuiging dat de mens in staat is het eigen leven vorm te geven naar zijn beeld, hij is faber sui. De inspiratie hiervoor vond zij in de Oratio pro
Dignitate Hominis van Giovanni Pico dellaMirandola (1463–1494), alsmede in de Filosofie van de Vrijheid van Rudolf Steiner.
Daarbij speelt taal een cruciale rol: in de wetenschap van de vrede, in de dialoog tussen Christendom en Islam, tussen westerse levensbeschouwingen en andere visies gaat het
vooral om het begrijpen van elkaars taal.

Wat staat Christine voor ogen?

  •  – Het helpen vinden van een weg uit de machteloosheid. En dit als een permanent onderzoek. Machteloosheid tegenover een situatie die door jou niet is te veranderen.
    Er is een stap mogelijk van machteloosheid die je overkomt naar zelfgedragen machteloosheid. Er kan dan in die situatie iets worden verlost. Dit is iets anders dan
    opgelost.
    – Het creëren van een vrije gespreksruimte, vrij van vooroordelen en niet bevangen door aangeprate angst en onzekerheid.
    – Het zorgvuldig hanteren en weer “schoonmaken” van belangrijke begrippen en het behoeden van de zeggingskracht van taal.