Lezingen

Hierbij vindt u verslagen van lezingen die Christine gehouden heeft.

De verslagen zijn gemaakt door Marie Anne Paepe, tenzij anders vemeld. Mocht u teksten willen gebruiken, neem dan contact op via christine@iona.nl.

Kunst als gesprek – in gesprek met kunst
Heeft het ik een toekomst
Lezingen in Berlijn over Manicheïsme
De zeven woorden van Christus aan het kruis
De zin en de zen van de Zonneboom